Kochajmy się!

Słowa w tytule notki stanowią również tytuł XII księgi „Pana Tadeusza”, gdyby ktoś nie wiedział. Nawiązywać dzisiaj nie będę jednak do literatury (przynajmniej nie bardziej, niż zwykle), ale do pozytywnego nastawienia. Wczoraj jeszcze chciałam zawiesić na...