Wszystko o redakcji książki!

My, autorzy, bywamy próżnymi istotami. Każdą ingerencję w tekst traktujemy jak wjechanie czołgiem na nasze podwórko. Uważamy, że nie potrzebujemy sugestii, poprawek ani zmian, w końcu pracowaliśmy nad książką tak długo…! Jeśli jednak zależy nam, by książka oczarowała kogokolwiek poza nami samymi, zwrócenie się do redaktora z prośbą o pomoc jest podstawą! Już tłumaczę, dlaczego. … Czytaj dalej Wszystko o redakcji książki!