Wszystko o redakcji książki!

Wszystko o redakcji książki!

Redakcja książki jest w wielu przypadkach obligatoryjna. My, autorzy, bywamy próżnymi istotami. Każdą ingerencję w tekst traktujemy jak wjechanie czołgiem na nasze podwórko. Uważamy, że nie potrzebujemy sugestii, poprawek ani zmian, w końcu pracowaliśmy nad książką...